0454-32 96 50 info@lsforetagen.se

Jordförsäljning

Vi är tillverkande återförsäljare av Hasselfors Gardens anläggningsjordar.  Jordarna är godkända enligt Mark-AMA.
Jordarna finns för avhämtning eller utkörning.

Sortimentet

  • Trädplanteringsjord
  • Trädgårdsjord E
  • Gräsmattejord

(finns som mineralgödslad, naturgödslad, ogödslad)

http://www.hasselforsgardenpark.se/

Hasselfors Garden
Jordförsäljning Vi är tillverkande återförsäljare av Hasselfors Gardens anläggningsjordar. Jordarna är godkända enligt Mark-AMA. Jordarna finns för avhämtning eller utkörning.