0454-32 96 50 info@lsforetagen.se

Återvinning

LS Företagen jobbar inte bara med maskinuthyrning, transporter och jordförsäljning
utan även med återvinning genom vårt bolag LS Lager & Återvinning AB.

På vår anläggning sorteras returträ, brännbart avfall och sorterbart avfall.
Vi tar även emot schaktmassor, ris, kompost och stubbar etc.

Kontakta oss gärna för priser och mer information!

På vår station i Asarum strax utanför Karlshamn i Blekinge, har vi även en fordonsvåg.